Wie zijn wij

Visie en missie

Visie 

Bij Raeger zijn we ervan overtuigd dat kinderen de toekomst vormen. Elk kind is met een doel op aarde én elk kind kan zich ontwikkelen. Met een goede ondersteuning door de ouders en de Raeger-medewerkers en door het inzetten van de juiste hulpmiddelen kan ook een kind met autisme zich ontwikkelen en op zijn of haar manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Missie 

Onze missie is om kinderen met autisme zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, zodat ze hun zelfredzaamheid vergroten. Hierdoor kunnen kinderen uiteindelijk doorstromen naar een vorm van onderwijs of dagbesteding. Om deze missie te volbrengen is de samenwerking tussen het kind, de ouders en Raeger van essentieel belang.

Identiteit

Raeger is een organisatie met een Christelijke grondslag. Wij staan voor een cultuur waarin we elkaar gelijkwaardig behandelen, aandacht voor elkaar hebben en met liefde en wederzijdse acceptatie omgaan met onze naasten: onze cliënten, de ouders en collega's.

Vanuit dat uitgangspunt geloven wij dat iedereen permanent kan blijven leren, zijn of haar talenten continu kan blijven ontwikkelen en zodoende een optimale bijdrage kan leveren aan onze organisatie.

Kernwaarden 

De zes letters van het woord Raeger vormen tezamen de kernwaarden van onze organisatie:

De kernwaarden van de Raeger Stichting vindt u ook terug in onze Ethische Code. Wij selecteren onze medewerkers onder meer op grond van hun bereidheid om deze kernwaarden dagelijks in de praktijk te brengen tijdens hun werkzaamheden.

 

Historie

In 2011 kwam de stichting Raeger Autismecentrum voort uit een initiatief van ouders. Zij konden geen passende zorg voor hun kinderen vinden en daarom zaten veel kinderen met autisme noodgedwongen thuis. Vanwege hun beperking konden deze kinderen niet terecht in het reguliere of speciale onderwijs. Het Raeger Autismecentrum is destijds opgezet om in die zorgbehoefte te voorzien en ging van start met slechts vier kinderen die begeleiding en behandeling ontvingen.

Anno 2024 is Raeger uitgegroeid tot een professioneel behandel- en begeleidingscentrum, verspreid over elf locaties in diverse plaatsen in ons land. Momenteel ontvangen meer dan 200 kinderen zorg van ons en dit aantal breidt zich nog steeds verder uit.

Ethische code

De ethische code van de Raeger Stichting bestaat uit een verklaring van onze ethische waarden en een beschrijving van de normen waaraan de standaardprocedures die worden gehanteerd binnen onze organisatie dienen te voldoen.

 

Hieronder enkele belangrijke frases uit onze ethische code.

  1. Bij al onze activiteiten ten behoeve van de Raeger Stichting zijn wij ons ervan bewust dat onze cliënten voor ons het hoogste goed vertegenwoordigen. Onze professionele houding en gedrag zijn gebaseerd op onze uitstekende trackrecord wat betreft het bieden van de best mogelijke zorg aan onze cliënten en dito ondersteuning bij hun ontwikkeling tot zelfstandigheid en mogelijkheden tot maatschappelijk functioneren.
  2. Wij zijn ons er te allen tijde van bewust dat wij publieke dienstverleners zijn en dat de zorg voor onze cliënten wordt bekostigd met publieke middelen. Het beschikken over gemeenschapsgeld vereist goed rentmeesterschap van ons en een behoedzaam en verantwoord beheer van onze financiën.

Hier leest u de gehele Ethische Code van Raeger.

 

 

 

Onze directeur - bestuurder

 

“In 2012 voelde ik me geroepen om de ambt van directeur/bestuurder te aanvaarden. Het ging om een kleine organisatie. Omdat de financiële situatie niet rooskleurig was, verrichtte ik drie dagen betaald werk en kwam ik twee dagen op vrijwillige basis. Toen ik eenmaal begon werd duidelijk dat Raeger vanaf de bodem opgebouwd moest worden. Zeven dagen per week was ik aan het werk om alle dossiers op orde te krijgen en een organisatie neer te zetten die voldoet aan de normen van goede en passende zorg."

Leven met een beperking is niet eenvoudig. Het gaat soms over gedrag dat om uitleg vraagt, maar soms ook over gedrag waarbij vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Soms leidt dat tot een dubbel gevoel van onmacht. Daarbij leven wij in een wereld die er niet op gericht is om elkaar te helpen en elkaar zoveel mogelijk te begrijpen.

Toen ik opgroeide, had ik moeite om mee te komen op school maar ook in de familie. Mijn familie, gedreven door ambitie waarbij een overgroot deel een universitaire opleiding had, kon mij maar niet begrijpen. Ik kon niet hardop lezen en was nooit met een boek te vinden. Ik werd neergezet als dom en anders. Veel later werd duidelijk dat ik dyslectisch was.

Door mijn geloof is mijn leven helemaal veranderd. In 1999 heb ik een ontmoeting gehad met Jezus. Vanaf dat moment ging de Bijbel voor mij leven. In de Bijbel staat “Alles is mogelijk voor hij die gelooft”. Ik ging studeren, deed eerst de HBO en daarna ging ik naar de universiteit. Naast mijn studie was ik ook nog raadslid voor de gemeente Zoetermeer en had ik een fulltime baan.

Toen ik het avontuur Raeger aanging, zeiden velen tegen mij: “Peggy-Ann, je zit op een zinkend schip, jij bent de enige die dit niet door heeft”. Ik weet dat alle dingen mogelijk zijn. Ik heb gebeden en heb keihard gewerkt. Het is geen toeval dat er een zegen rust op Raeger. Het resultaat daarvan is dat wij van een negatief saldo naar een positief resultaat gingen. Wij zijn van vier cliënten in 2011 naar 220 in 2023 gegaan, van één locatie naar acht en van acht naar bijna 200 medewerkers.

Er is gezaaid en nu is het tijd om te oogsten. En we zullen geen zwakheid en ellende oogsten maar vooruitgang bij ieder kind! Want bij Raeger zijn alle dingen mogelijk. Ik heb geloof voor alle kinderen van Raeger, dat Raeger geen eindstation is. Elk kind kan zich ontwikkelen met de combinatie van juiste mensen en middelen.

Ik ben Peggy-Ann Clarck en dit is mijn verhaal.

Onze organisatie

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, in de wijk IJburg. Hier bevinden zich alle stafafdelingen zoals HR, Facilitaire Zaken, IT, Communicatie en de Zorgadministratie. Ook de Raad van Bestuur van Raeger Autismecentrum is gevestigd op IJburg.

Op IJburg bevindt zich bovendien een groot aantal van onze behandelgroepen. Ook in Capelle aan den IJssel, Hoofddorp, Spijkenisse, Almere en in Amsterdam West hebben wij locaties met behandelgroepen.

Kijk hier voor al onze locaties.

 

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over alle onderdelen van Raeger Autismecentrum. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, mevrouw H.L.P.A. (Peggy-Ann) Clarck Msc, BA. 

Peggy-Ann Clarck is tevens onze directeur.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. dr. H.K (Hugo) Fernandes Mendes (Voorzitter)
  • De heer drs. D. (Dowlatram) Ramlal 
  • De heer mr. J. (Jan) de Hoog
  • Mevrouw drs. R. (Rosita) Girjasing RC 
  • Mevrouw mr. G.G. (Gaby) Baaijens

Onze organisatiestructuur

In onderstaande afbeelding zijn al onze afdelingen weergegeven en is te zien hoe deze afdelingen zich tot elkaar verhouden.