Contact

Nieuws

Raeger in de media

 

Bericht geplaatst op:
24 juni 2024

 

‘Onze’ Halima Azdad, clustermanager zorg bij Raeger en Stefan Pruijn, trainer en hoofdbehandelaar bij Raeger, staan deze maand in Klik magazine. Klik is hét Vakblad voor de Gehandicaptenzorg en wordt zowel online als offline uitgegeven en naar abbonees gestuurd. In het artikel staat de behandeling met ABA bij jongeren en kinderen met autisme centraal.

Raeger werd benaderd door Klik magazine naar aanleiding van het persbericht dat Raeger in april had uitgestuurd naar ANP, waarin we een reactie gaven op de ontstane ophef in de media rondom de behandeling met ABA. Het artikel van Klik is zowel online als in het fysieke magazine te lezen. Het online artikel is alleen voor abonnees toegankelijk: https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/onderzoek-naar-gedragstherapie-aba-stimuleren-of-frustreren

Kritisch op ABA
In het artikel wordt eerst uitgebreid ingegaan op de kritiek die er is op ABA en op de kritische punten uit het onderzoek van NAR. Vervolgens wordt de nuance aangebracht en komen Halima en Stefan aan het woord. De positieve resultaten van het gebruik van ABA worden benoemd, waarbij Stefan en Halima benadrukken dat ABA heel veel goeds oplevert, mits je het juist gebruikt: “Bij ABA zijn er ethische regels waar je je aan dient te houden. Een persoonlijk eigendom afnemen, mag niet volgens die regels. ABA wordt hier verkeerd toegepast.”, aldus Stefan als reactie op een kind waarvan als straf de knuffel werd afgepakt, waarover werd geschreven in het onderzoek uitgevoerd door de NAR.

Ook het standpunt van Raeger dat de discussie gevoerd moet worden over hoe we de kwaliteit van ABA kunnen waarborgen om uitwassen in de toekomst te voorkomen, komt in het artikel naar voren.

Bijeenkomst ABA

 

Bericht geplaatst op:
26 april 2024

 

Als reactie op de ontstane onrust in de maatschappij over ABA nodigt Raeger ouders, verzorgers, ministeries, gemeenten en andere geinteresseerden uit die vragen hebben over ABA.

Bijeenkomst ABA op vrijdag 24 mei

Als reactie op de ontstane onrust in de maatschappij over ABA, n.a.v. de uitspraak die de NVA deed op basis van het rapport van de NAR, gaan wij graag het gesprek met u aan. Wij organiseren daarom een bijeenkomst voor ouders, zorgprofessionals, zorgorganisaties, belangenorganisaties, gemeentes en andere geïnteresseerden.

U bent van harte welkom op vrijdag 24 mei van 10:00 tot 12:00 uur, in Amsterdam en Rotterdam.

We nemen uw zorgen serieus en zullen daarom naar u luisteren en uw eventuele vragen beantwoorden.
Ook zullen we antwoord geven op de volgende vragen:

-          Wat houdt ABA precies in?

-          Wat zijn de gevaren van ABA?

-          Waar moeten behandelaars en behandelcentra op letten en aan voldoen?

 

 De precieze locaties volgen en zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Schikt het u niet om op 24 mei in Amsterdam of Rotterdam aanwezig te zijn, wij organiseren op 24 mei ook een online bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden van 13:00 tot 15:00 uur.


Heeft u vragen over ABA, of wilt u om andere redenen met ons van gedachten wisselen over ABA? Dan hopen wij u 24 mei te verwelkomen! U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@raeger.nl.  

 

 

 

Raeger pleit voor Kwaliteitskeurmerk ABA 

Bericht geplaatst op:
20 april 2024 


Het onderzoeksrapport van het Nederlands Autisme Register (NAR) dat vorige week naar buiten kwam (Begeer et al, 2024) houdt de samenleving bezig. In het onderzoek staan ervaringen met Applied Behaviour Analyses (ABA) centraal, een benadering die door veel behandelcentra wordt ingezet bij de behandeling van kinderen met autisme. In het rapport komen onder andere personen aan het woord die met PTSS kampen als gevolg van de behandeling met ABA.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) laat direct na de publicatie van het rapport van zich horen en grijpt de onderzoeksresultaten aan om ABA af te raden bij de behandeling van kinderen en jongeren met autisme. Raeger Autismecentrum kan zich niet vinden in dit advies.Raeger, waar al jaren gewerkt wordt met ABA, vindt het zorgelijk dat er mensen zijn die negatieve ervaringen hebben met ABA, maar is van mening dat deze ervaringen er niet zouden zijn als alle zorgorganisaties die ABA toepassen dit op de juiste manier zouden doen.

Lees ook ons artikel op NRC.nl

Raeger pleit al lange tijd voor kwaliteitswaarborging van ABA. "We kunnen ons dan ook zeker vinden in de conclusie van de onderzoekers, waarbij zij het belang benadrukken van een goede, individueel afgestemde toepassing van ABA en juist opgeleid personeel. Alleen zo kunnen de talenten van deze mooie doelgroep op een juiste wijze tot bloei komen", aldus Peggy-Ann Clarck, directeur-bestuurder van Raeger Stichting.

Dit betekent kijken naar wat het kind nodig heeft en waar het kind gelukkig van wordt. Wat Raeger betreft is dit de kern van het verhaal en zou het maatschappelijk debat hierover moeten gaan. In dit licht is de conclusie van het NVA om ABA als behandeling af te raden, erg kort door de bocht. Raeger kan zich in dit advies dan ook niet vinden.

 

Over ABA

ABA is een wetenschappelijke benadering ontwikkeld in de Verenigde Staten. Toegepaste gedragsanalyse (ABA) is de meest uitgebreid-erkende en empirisch ondersteunde therapeutische benadering die in klinische omgevingen wordt geïmplementeerd (Businesswire 2023). De uitgangspunten bij ABA zijn het bevorderen van helpend gedrag, met sociale relevantie voor de cliënt. Dit alles met als doel een positieve ontwikkeling voor het kind, het vergroten van de zelfredzaamheid en het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Voor meer informatie verwijs ik u naar ABA en autisme op onze website. 

 

ABA vraagt veel van organisaties

ABA zou volgens Clarck gezien moeten worden als een gefundeerde benadering die veel vraagt van organisaties die dit goed willen kunnen uitvoeren.

Zoals gezegd, dient ABA op de juiste manier toegepast te worden. Wie ABA toepast, zal volgens een gestructureerde aanpak moeten werken. De BACB (Behavior Analyst Certification Board), de Amerikaanse associatie voor het certificeren van gedragsanalisten, schrijft namelijk strikte normen voor bij het toepassen van ABA.

Kort gezegd betekent dit dat er een aantal verplichte opleidingen is die noodzakelijk zijn om de behandeling volgens de BACB-normen uit te voeren. Een daarvan is BCBA, deze wetenschappelijke opleiding stelt gedragswetenschappers in staat de behandelaars die de ABA-technieken uitvoeren adequaat op te leiden en te coachen.

Bovendien zal iedere behandelaar zich moeten bekwamen in een cursus tot RBT of Registered Behavior Technician (bacb.com/rbt). Bij de afronding van de RBT-cursus volgt een assessment door de BCBA.

Waar in de Verenigde Staten de BACB toeziet op het volgen van opleidingen, certificering en een goede, ethische toepassing van ABA, ontbreekt een dergelijk controleorgaan in Nederland nog volledig.

Het als organisatie op een adequate manier toepassen van ABA vraagt om een investering. Wanneer deze investering ontbreekt, leidt dit tot een alternatieve uitvoering van de principes. Deze onjuiste toepassing van ABA kan leiden tot negatieve ervaringen.

 

Kwaliteitsregister: een structurele oplossing voor 

Raeger Autismecentrum werkt conform alle hierboven genoemde richtlijnen van de BACB. Dit leidt tot kinderen die dagelijks met een glimlach naar Raeger komen.

Raeger heeft al eerder bijeenkomsten georganiseerd met als doel een samenwerkingsverband op te zetten om zo de kwaliteit van ABA te waarborgen. De conclusies van het rapport van de NAR sluiten aan bij deze behoefte. Wij hopen hier in de toekomst met gelijkgestemde partijen resultaten in te boeken.

Clarck: "We hebben inmiddels een eigen keurmerk ontwikkeld dat sinds 1 januari 2024 operationeel is. Hiermee kunnen wij vaststellen of medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die nodig zijn", 

Organisaties die voldoen aan de criteria om ABA vorm te geven, kunnen zich hierbij aansluiten. De volgende stap is om te komen tot een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor ABA, uitgevoerd en gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan. 

Alleen zo kunnen we een structurele oplossing bieden voor kinderen die worden onderworpen aan behandelaars die de beginselen van ABA niet beheersen, met alle gevolgen van dien.

 

Kenniscentrum

Raeger heeft naast het bieden van zorg ook een kenniscentrumfunctie. Om de effectiviteit en de kwaliteit van ABA te organiseren, te bundelen en te stimuleren. Hierom is er een boek verschenen, Autisme, vergeet de ouders niet. Hierin zijn ervaringen van ouders gebundeld van kinderen die bij Raeger tot bloei zijn gekomen. Daarnaast verzorgen wij trainingen, lezingen en symposia.

In dat kader en als reactie op de ontstane onrust nodigen wij ouders, verzorgers, ministeries, gemeenten en andere geinteresseerden die vragen hebben over ABA uit voor een bijeenkomst op 24 mei 2024 van 10:00 tot 12:00 uur in Amsterdam en Rotterdam. De precieze locatie volgt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen

Kunt u hierbij niet aanwezig zijn? Wij organiseren ook een online bijeenkomst op 24 mei. Deze zal plaatsvinden van 13:00 uur tot 15:00 uur. Indien u zich aanmeldt, ontvant u de inloggegevens. 

Heeft u  belangstelling om op 24 mei met ons van gedachte te wisselen over ABA en het kwaliteitsregister? Stuur dan een mail naar communicatie@raeger.nl. 

Zou u willen participeren in het kwaliteitsregister? Ook dan kunt u een mail sturen naar communicatie@raeger.nl. 

PCM nu ook extern te volgen

Bericht gepalatst op:
27 februari 2024 

 

Raeger Autismecentrum heeft jarenlange, succesvolle ervaring met de PCM-methode. PCM staat voor Professional Crisis Management en is een preventie en de-escalatie methode voor zorgprofessionals en ouders die erop gericht is crisisgedrag te verminderen. 

Raeger biedt vanaf nu de PCM-training ook extern aan. Hierdoor kunnen we ook buiten Raeger ouders en zorgverleners helpen crisisgedrag bij kinderen met autisme te verminderen.

Onze gedragsdeskundigen passen deze methode al jaren toe op de groepen. De methode leert spanning bij cliënten te herkennen waardoor crisisgedrag zo veel als mogelijk voorkomen kan worden. Als er wel sprake is van escalatie en er ontstaat een onveilige situatie voor het kind en/of de omgeving, is veiligheid het doel en grijp je in. Bij deze speciaal voor kinderen ontwikkelde fysieke ingreep, staan waardigheid en keuzevrijheid van het kind, evenals pijnvrijheid hoog in het vaandel. 

Raeger is de enige plek in Nederland waar de PCM-methode gegeven wordt. Onze trainers Stefan Pruijn en Claudia Schade reizen jaarlijks af naar Parijs om zich te laten hercertificeren tot PCM-trainers. Zij zijn hierdoor bevoegd de methode te leren aan onze gedragsdeskundigen.

Trainer Stefan Pruijn tijdens een PCM-training


Driedaagse training

PCM is een driedaagse training die je in groepsvorm volgt. Omdat het fysiek ingrijpen binnen deze methode met twee personen dient te gebeuren, ben je als externe verplicht de cursus met minimaal 2 personen te volgen. Het fysiek ingrijpen in een crisissituatie volgens de methode kan en mag niet alleen uitgevoerd worden.

Na het succesvol afronden van de cursus, ben je gecertificeerd om PCM toe te passen in de praktijk. Wil je de PCM methode blijven uitoefenen, dan is het verplicht jaarlijks een hercertificeringsdag bij te wonen.   

Ook organisaties kunnen ervoor kiezen enkele medewerkers in de PCM-methode op te leiden. Dit kan interessant zijn voor zorginstellingen of scholen waar ze te maken hebben met kinderen met autisme.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de PCM-training, of denkt u dat het voor uw organisatie interessant kan zijn, dan kunt u hier meer lezen over de kosten en de mogelijkheden.

Locaties

Hoofdlocatie:
Ed Pelsterpark 14
1087 EJ Amsterdam (IJburg)
020 - 416 6469
info@raeger.nl

 

Raeger is telefonisch bereikbaar op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 8:30 - 17:00 uur.

Raeger is gesloten op:
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei
Eerste en Tweede kerstdag: 25 en 26 december
Tussen Kerst en Oud & Nieuw: 27 t/m 31 december 

De kinderen bij Raeger zijn ondergebracht in groepen. Deze bevinden zich op onze locaties in Amsterdam, Hoofddorp, Almere, Capelle aan de IJssel en Spijkenisse. In Amsterdam zijn er diverse Raeger-locaties: op IJburg, in Amsterdam West en in Slotervaart.

 

Amsterdam IJburg

Raeger Autismecentrum IJburg I

Ed Pelsterpark 6 en 14      
1087 EJ Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl

Raeger Autismecentrum IJburg II

Diemperparklaan 61
1087 EB Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl  

Raeger Autismecentrum IJburg III
Maria Austriastraat 121
1087 EK Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl

Raeger Autismecentrum IJburg IV
Emmy Andriessestraat 240
1087 EK Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


 Flamingo's Rode Ibis
Amsterdam West

Thomas van Aquinostraat 2
1064 NE Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


 GiraffenVissen Herten
Amsterdam Slotervaart

Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


 Alpha Omega Beren Dolfijnen Olifanten  RozenZonnebloemen        

Capelle aan den IJssel

Fascinatio Boulevard 622
2909 VA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


 IJsberen Vossen Kamelen

Almere

Operetteweg 31 en 33
1323 VK Almere
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


 Egels Ooievaars Zwanen 

Hoofddorp

Dussenstraat 28-32
2134 DL Hoofddorp
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl


Maan

Spijkenisse

C. Villeriuslaan 12
3201 KV Spijkenisse
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl

 

Klachten- en verbeterpunten

Het Raeger Autismecentrum doet er alles aan om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch blijft het begeleiden en behandelen van kinderen mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Zit u ergens mee, vertel het ons dan!

Wij gaan ervan uit dat u eerst met de direct betrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen. Lukt dat niet, dan kunt u de hulp van onze klachtenfunctionaris inroepen door een mail te sturen naar klachten@raeger.nl. Onze klachtenfunctionaris Adri Burger zal dan z.s.m. contact met u opnemen.  

Komt u er niet uit met de direct betrokkene(n) en de klachtenfunctionaris, dan kunt u een klacht indienen bij de directeur-bestuurder.

Als het probleem nog steeds blijft bestaan, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie waar Raeger bij is aangesloten, het Klachtenportaal Zorg.

Hier leest u het klachtenreglement van Raeger.

Ook hebben wij een Klokkenluidersregeling. Deze is hier te vinden.