Voor wie

Onze doelgroep

Wij weten als geen ander hoe lastig het is een geschikte plek te vinden voor uw kind met autisme. Raeger is er voor kinderen met autisme tussen de 1,5 en 18 jaar, die niet terecht kunnen bij het reguliere opvang- en onderwijssysteem. Wij geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen, dus ook uw kind.

De ouders

Wij zijn er niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Wij helpen ouders door hen intensieve begeleiding en trainingen aan te bieden, gericht op de door ons gebruikte ABA-methodiek. Hierdoor zijn zij in staat beter met hun kind te communiceren en ontwikkelt het kind zich sneller.

Betrokkenheid

Dit betekent dat Raeger een grote mate van betrokkenheid verlangt van de ouder/verzorger gedurende de gehele looptijd van de behandeling van uw kind. 

Wanneer uw kind bij Raeger in behandeling is, dient u rekening te houden met de volgende verwachtingen die wij hebben van de ouders/verzorgers: 

 • Ouders staan volledig achter de begeleiding en behandeling en werken actief mee zowel bij Raeger als thuis;
 • Ouders volgen de door Raeger gegeven trainingen;
 • Ouders dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen. In het gezin en de omgeving van het kind is voldoende draagkracht om de behandeling uit te voeren;
 • Het kind ontvangt naast Raeger geen behandeling die conflicteert met ABA. 

Lees meer over de ouderparticipatie bij Raeger. 

Het aanmeldproces

 

Voordat uw kind bij ons in behandeling komt, doorloopt u de volgende stappen. 

1. Online oriëntatiebijeenkomst

De eerste kennismaking bij Raeger is een online orientatiebijeenkomst. Voordat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst, is het van belang dat u contact heeft gehad met het Wijkteam binnen uw woonplaats. Het Wijkteam bekijkt of het Raeger Autismecentrum inderdaad de juiste plek is voor uw kind. 

Let op: Voor kinderen uit de regio Almere geldt dat, wanneer u zich aanmeldt voor een oriëntatiebijeenkomst, u al een verwijzing dient te hebben van JGZ Almere.

Lijkt Raeger inderdaad de juiste plek voor uw kind, dan kunt u zich aanmelden voor een online oriëntatiebijeenkomst. Tijdens deze online bijeenkomst van ongeveer een uur, maakt u kennis met Raeger en met de behandelmethode en werkwijze van het Raeger Autismecentrum. Uiteraard is er gedurende deze bijeenkomst ook alle ruimte om vragen te stellen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor een oriëntatiebijeenkomst

Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het inplannen van een bijeenkomst. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele maanden kan duren voor u terecht kunt bij een oriëntatiebijeenkomst.  

 

2. Aanmelden

Wilt u na deze bijeenkomst uw kind bij het Raeger Autismecentrum aanmelden, dan ontvangt u van ons een aanmeldpakket. Zodra wij het aanmeldpakket van u ingevuld retour hebben ontvangen, plaatsen wij uw kind op onze wachtlijst.

Lees hier meer over de wachtlijst.

Wanneer u uw kind aanmeldt, dan is het belangrijk dat bij uw kind de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis of een vermoeden daartoe is gesteld door een deskundige.

 

3. Aanvragen van indicatie

Zodra er een passende plek vrij komt voor uw kind, neemt onze afdeling Zorgadministratie contact met u op. Er zal dan samen met u gekeken worden hoe het staat met de indicatie vanuit de gemeente en welke stappen daar eventueel nog in moeten worden genomen om uw kind te laten starten bij Raeger. Daar waar nodig, helpen wij u daarmee.  

Ook wordt er met u een afspraak ingepland voor een intakegesprek met een behandelaar van Raeger. 

4. Het intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om uw vragen te beantwoorden en voor ons om een completer beeld van uw kind te krijgen. Ook verzamelt Raeger tijdens het intakegesprek de nog benodigde documenten en zullen we u vragen zich te identificeren.

De volgende onderwerpen komen in het gesprek aan de orde: 

 • De voorgeschiedenis van uw kind
 • Eerdere of nog lopende hulpverlening van uw kind
 • De hulpvraag en uw verwachtingen ten aanzien van Raeger
 • Huidig niveau van functioneren van uw kind op verschillende ontwikkelgebieden zoals taal, communicatie, sociaal en spel
 • Het dagprogramma bij Raeger
 • De verwachte participatie van beide ouders  
 • En we bespreken of u in staat bent zelf uw kind te brengen en halen

 Zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden en de indicatie is uitgegeven, kan de zorg bij Raeger starten. 

Wachtlijst

 

 

 

 

Raeger heeft in de afgelopen dertien jaar haar naam gevestigd. De vraag naar onze zorg is groot. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op, maar het betekent ook dat we momenteel kampen met een wachtlijst. We doen er achter de schermen alles aan om de wachtlijst te verkorten, maar helaas kunnen we niet voorkomen dat ouders momenteel langer dan een jaar moeten wachten op zorg voor hun kind.  

Plek bij Raeger kan op twee manieren ontstaan. Zo kan er plek vrijkomen op een bestaande groep, omdat een cliënt bijvoorbeeld doorstroomt naar speciaal onderwijs. Een andere manier waarop nieuwe kinderen bij ons kunnen instromen is doordat we een nieuwe groep starten. In dit laatste geval kunnen we in één keer plek bieden aan zes kinderen. 

Hoe lang een kind op de wachtlijst staat, hangt van verschillende zaken af. Zo moet er plek zijn op een groep die qua leeftijd en ontwikkelingsniveau aansluit bij het kind. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een grote rol.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we niet het aantal groepen kunnen openen waar we fysiek wel de ruimte voor hebben. Ondanks dat we de cliënten en hun ouders op de wachtlijst heel graag zo snel mogelijk willen helpen, willen we geen concessies doen aan de kwaliteit van onze geleverde zorg. De eisen die we stellen aan onze behandelaars blijven hoog: een afgeronde master studie Klinische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie of Orthopedagogiek.

Om een deel van de ouders en hun kinderen op onze wachtlijst wel al van dienst te kunnen zijn, hebben we overbruggingszorg ontwikkeld. Hier leest u meer over onze overbruggingszorg.


Huidige duur wachtlijst per regio:

Amsterdam: minimaal 1,5 jaar
Capelle aan den IJssel: minimaal 1,5 jaar
Spijkenisse: minimaal 1,5 jaar
Hoofddorp: minimaal 1,5 jaar
Almere: minimaal 1,5 jaar

Financiering

Volgens de definitie van de overheid biedt Raeger GGZ-zorg. De financiering van onze zorg verloopt dan ook via de gemeentes. Uitzondering hierop is wanneer bij uw kind de WLZ (Wet Langdurige Zorg) van toepassing is: dan verloopt de financiering via het zorgkantoor.  

Wanneer uw kind de leeftijd van 8 jaar bereikt, wordt opnieuw gekeken of de GGZ-zorg wordt gehandhaafd onder de Jeugdwet danwel dat de cliënt overgaat naar WLZ-zorg onder de gehandicaptenzorg. Dit maakt dat op Raeger zowel de GGZ als GHZ van toepassing is.

 

 

Gecontracteerde gemeentes

De gemeentes waar wij op dit moment contracten mee hebben zijn Rotterdam, Haarlemmermeer en Amsterdam. Het voordeel hiervan is dat deze gemeentes met onze zorg bekend zijn en dus sneller een indicatie kunnen afgeven.

Ook heeft Raeger een samenwerking met JGZ-Almere. 

Mocht u in een andere gemeente wonen en zorg willen ontvangen van Raeger, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw wijkteam.

Ervaringen van ouders

Dayenne, moeder van Mason

Bij Raeger kijken ze naar Mason, zoals Dayenne ook naar hem kijkt: met liefde, warmte en met acceptatie. Ze observeren hem, net zo lang tot ze zijn gedrag begrijpen. “Dat geduld waarmee ze hem benaderen, vind ik echt mooi om te zien.” 

Mason zit sinds 2019 bij Raeger. “Als je me begin 2019 zou hebben verteld dat hij een half jaar later zindelijk zou zijn, had ik je niet geloofd. Nu geeft hij met een plaatje uit zijn boek aan dat hij naar de w.c. moet.” Ook het aankleden, kan hij nu helemaal zelf.                                   

“Als je me begin 2019 zou hebben verteld
dat hij een half jaar later zindelijk zou zijn,
had ik je niet geloofd".

 

Niet makkelijk

Mason heeft het niet makkelijk, het gaat allemaal niet vanzelf. “Dan biedt een plek als Raeger, waar ze hem net zo goed kennen als wij en waar bovendien veel kennis aanwezig is, houvast. Raeger biedt bovendien regelmaat aan het leven van Mason, iets wat voor hem zo belangrijk is.” 

Communiceren blijft voor Mason lastig, praten lukt helaas nog niet. Wel lukt het op allerlei andere manieren met hem te communiceren, zo werken ze met picto’s en sinds kort ook met een spraakcomputer. 

Steun 

De gemeenschappelijke oudertrainingen zijn waardevol voor haar. Ook omdat ze tijdens die dagen andere ouders ontmoet, wat voor herkenning en steun zorgt. 

Voor de toekomst hoopt Dayenne dat Mason op een dag wel gaat praten. “Maar het allerbelangrijkste is dat hij lekker in zijn vel zit en gelukkig is.” 

Maria, moeder van Giovanni

De eerste jaren dat Giovanni als pleegkind bij Maria en haar man was, waren moeilijk. Giovanni (Gio) was erg verwaarloosd, had zware hechtingsproblematiek en werd gediagnosticeerd met autisme en adhd. Hij liet veel boosheid en frustratie zien. Van zorgverleners kregen ze te horen dat hij nooit zou kunnen praten en leren. Ook zou hij nooit met andere kinderen kunnen spelen. Ondanks deze pittige jaren groeide hun liefde voor Gio.

Ze kregen ook zoveel terug van hem met zijn liefde en ontelbare knuffels. Maria en haar man wisten een ding zeker: deze jongen laten we niet meer gaan. 

Naar Raeger

Toen Gio negen was kwam hij bij Raeger terecht. "De intensieve begeleiding samen met het beloningssysteem waar Raeger mee werkt, bleken een goede invloed te hebben op hem." “In nauw overleg met ons werd gekeken waar Gio behoefte aan had, maar ook waar wij behoefte aan hadden.” 

"We leerden hem steeds
beter begrijpen
en het contact met hem
werd steeds beter."

 

Bij Raeger kregen ze handvaten hoe ook thuis met hem om te gaan.  " Of hij nou thuis of bij Raeger was, er werd op dezelfde manier op hem gereageerd. “Zo kwamen we er samen met Raeger achter dat het woord ‘moeten’ op hem een heftig effect had. Terwijl, wanneer we zeiden ‘Ik zou het fijn vinden als je je bord opruimt’ deed hij wel gewoon wat we vroegen. We leerden hem beter begrijpen en het contact met hem werd steeds beter.” 

Even lastig

Even lastig was het wel toen na een paar jaar zijn vaste mentor Melek de groep verliet. Het duurde echt even voor hij zich weer prettig voelde op de groep. “Zelfs voor mij was het even wennen. Je bouwt zo’n nauwe samenwerking op met zijn begeleider.” Inmiddels is zowel Gio als Maria weer gewend aan de nieuwe situatie.

 Zelfredzaam

Doelen waar momenteel hard aan gewerkt wordt: “Hij vraagt veel hulp en aandacht terwijl hij de dingen prima alleen kan.” Met het beloningssysteem wordt hij gestimuleerd minder hulp te vragen gedurende de dag. En als het hem lukt op een dag slechts drie keer om hulp te vragen, mag hij een knuffel halen bij zijn oude mentor Melek, die elders in het gebouw werkzaam is. 

Het zelfredzaam worden, is extra belangrijk voor Gio omdat hij binnenkort naar het Speciaal Onderwijs doorstroomt. “Gio heeft daar al een dagje meegelopen en hij kan niet wachten!” Voor Maria is het best spannend. Ze is bang voor een terugval. Uit ervaring weet ze dat verandering lastig is voor Gio. Bovendien is de begeleiding op school een heel stuk minder dan bij Raeger. 

 

 “Eigenlijk hoop ik
maar een ding voor hem:
Dat hij gelukkig is!”

De toekomst

Wat ze voor Gio wenst in de toekomst? “Ik hoop dat hij geaccepteerd wordt door de maatschappij, dat hij een plek mag hebben binnen de maatschappij.” Het liefst zou ze zien dat Raeger begeleid wonen plekken aanbiedt voor de 18+- doelgroep. “Maar eigenlijk hoop ik maar een ding voor hem: Dat hij gelukkig is!”

Mascha, moeder van Yarno 

Vanaf het moment dat Yarno als vijfjarige bij Raeger startte, liet hij al snel grote veranderingen zien. Binnen een week bij Raeger zei Yarno ‘mama’ en ‘papa’. Daarvoor had hij lange tijd geen woord gezegd, de spraak was helemaal weg. Na twee maanden bij Raeger was hij zindelijk. “Bij andere instanties waar hij voor Raeger had gezeten, hadden ze het geloof niet. Bij Raeger geloven ze gelukkig wel dat een kind iets kan, en gaan ze er niet bij voorbaat vanuit dat een kind iets nooit zal leren”.

Structuur

Toen hij negen was, ging het zo goed met Yarno bij Raeger, dat hij naar het Speciaal Onderwijs doorstroomde. Dat verliep helaas anders dan gepland. Er miste volgens Mascha goede begeleiding en ook het contact dat ze met de begeleiding had, liet te wensen over. Ook had Yarno echt baat bij de ABA-methode en miste hij de strakke structuur die hem bij Raeger zo goed deed. 

 

“Voor veel ouders is het doorstromen van hun kind
naar een school het ultieme doel.
Ik heb daar inmiddels een andere mening over.” 

 

Ze was ongelofelijk blij toen Raeger liet weten dat hij weer welkom was op zijn oude groep. “Voor veel ouders is het doorstromen van hun kind naar een school het ultieme doel. Ik heb daar inmiddels een andere mening over.” 

Gestimuleerd

Yarno is inmiddels 12 jaar en heeft het nog steeds erg naar zijn zin bij Raeger. “Hij voelt zich er thuis.” Volgens Mascha heeft hij het zo naar zijn zin omdat hij bij Raeger gestimuleerd wordt. “Dat heeft hij echt nodig. Yarno vindt het zelf echt fijn om nieuwe dingen te leren. Het is ook goed dat er geen standaard programma wordt aangeboden, maar dat er per kind wordt gekeken wat de behoefte en mogelijkheden zijn.” Er wordt ook echt geluisterd naar haar als moeder. Naar waar ze tegen aanloopt bij Yarno en wat ze zou willen voor hem.  


 Samenwerking

Mascha benadrukt dat je niet moet verwachten dat Raeger met een toverstaf wonderen verricht. “Je moet het echt samen doen.” De oudertrainingen zijn voor haar erg waardevol. “Zo kan je thuis dezelfde methode toepassen die Raeger hanteert. Alleen dan werkt het!”

Zij vindt het dan ook belangrijk iedere dag na afloop met de mentoren te bespreken hoe de dag was en of er zaken zijn die ze moet weten. Hetzelfde doet zij ook: als er thuis iets speelt wat invloed heeft op Yarno’s gedrag, meldt ze dat aan de mentoren.

 "Raeger heeft geen toverstaf,
je moet het echt samen doen."

Tosti’s

Voor Mascha is nu het allerbelangrijkste dat Yarno zelfredzaam wordt. Het lukt hem al zichzelf aan te kleden, zijn veters te strikken en hij heeft zelfs leren lezen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het zelf een boterham smeren, een boodschap doen en het omgaan met geld.

De toekomst die ze voor zich ziet voor Yarno is best positief. “Tuurlijk, hij zal nooit volledig zelfredzaam worden maar als ik zie wat hij nog allemaal leert, dan heb ik vertrouwen.” Ze ziet hem wel in een eetcafé werken bijvoorbeeld. “Hij kan al tosti’s maken!