Ons aanbod

Hoogspecialistische zorg

Bij Raeger behandelen en begeleiden we kinderen met autisme in de leeftijdsgroep 1,5 t/m 18 jaar. De kinderen worden ondergebracht in verschillende behandelgroepen, bestaande uit ongeveer zes kinderen. Elke behandelgroep bevat kinderen die qua leeftijd en ontwikkelingsniveau bij elkaar passen.

Alleen het beste is goed genoeg

Wij bieden onze cliënten de best mogelijke zorg. Op elke behandelgroep werken twee mentoren. Deze gedragsdeskundigen hebben een universitaire master graad in Orthopedagogiek, Klinische Psychologie of Ontwikkelingspsychologie. Elke mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van drie kinderen uit zijn of haar groep.

Het niveau van onze gedragsdeskundigen ligt hoog. Naast hun wetenschappelijke opleiding ontvangen zij binnen Raeger continue scholing op het gebied van het begeleiden en behandelen van kinderen met autisme. Hierdoor kunnen onze cliënten zich optimaal ontwikkelen.

Zelfredzaamheid vergroten

Het allerbelangrijkste vinden wij dat onze cliënten zelfredzaam worden. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk leren functioneren en zich maximaal ontwikkelen. Om dit te bereiken, leren we elk kind vaardigheden aan die bij zijn of haar ontwikkelingsniveau aansluiten.

Behandelgroepen

Het leren van sociale vaardigheden is één van de grootste uitdagingen voor kinderen met autisme. Het behandelen in groepsvorm heeft als voordeel dat er meteen gewerkt wordt aan de sociaal-communicatieve vaardigheden van de kinderen, binnen een veilige en duidelijke omgeving. 

 

 

 

 

Individuele leerdoelen

Gedurende de dag wordt er op de groep met elk kind aan verschillende individuele leerdoelen gewerkt. Individuele leerdoelen liggen vaak op het gebied van zelfredzaamheid, zoals handen wassen, jas aantrekken of veters strikken. Maar ook het leren communiceren en het spelen met materialen en andere kinderen, zijn doelen waaraan gewerkt wordt.

Gedurende de dag wordt er op de groep met elk kind
aan verschillende individuele leerdoelen gewerkt.


Leerdoelen veranderen mee met ontwikkelingsniveau

De leerdoelen veranderen mee met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Als de kinderen wat verder zijn, leren ze complexere vaardigheden zoals eten klaarmaken, boodschappen doen en bed opmaken. Voor het aanleren van deze meer huishoudelijke vaardigheden beschikken wij op onze locatie op IJburg over speciaal ingerichte ruimtes, zoals een keuken (inclusief leerkok), een badkamer en slaapkamer.

Mocht blijken dat een kind bepaalde vaardigheden niet of niet voldoende op de groep kan oefenen, dan is het eventueel mogelijk individuele begeleiding of behandeling voor een bepaalde periode aan te bieden.

Dagprogramma

Een dag bij Raeger is van 8:30 tot 15:30 uur. Aan het begin van de dag wordt het dagprogramma met de kinderen gedeeld. Programmaonderdelen kunnen bijvoorbeeld zijn: een kringmoment, specifieke leermomenten, groepsactiviteiten zoals sport, knutselen of muziek. Ook zijn er gezamenlijk eetmomenten en kan een groep tijd in de prikkelarme snoezelruimte doorbrengen. Als het mogelijk is gaan de kinderen ook elke dag als groep één of meerdere keren naar buiten.

 

Bij Raeger staat de veiligheid
en het welzijn van het kind voorop.

 

Vier-ogen principe

Bij Raeger staat de veiligheid en het welzijn van het kind voorop. Daarom werken we met het vier-ogen principe. Op iedere groep staan minimaal twee behandelaars. Ook staan vrijwel alle behandelkamers en 1-op-1 ruimtes onder cameratoezicht. Dit om de veiligheid van zowel onze cliënten als onze medewerkers te garanderen.

ABA

We werken bij Raeger volgens de grondslag van ABA, een vorm van gedragstherapie. ABA staat voor Applied Behaviour Analyses oftewel toegepaste gedragsanalyse. De effectiviteit van deze benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, bij de behandeling van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) is wetenschappelijk aangetoond. 

Uw kind centraal

ABA gebruiken we om vanuit de motivatie van het kind (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden aan te leren op het gebied van taal, spel en gedrag. We gaan uit van het kind als we kijken naar welke vaardigheden we aanleren. Wat is op dit moment voor het kind belangrijk en past goed bij het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van het kind.  

 

ABA gebruiken we
om vanuit de motivatie 
van het kind
(spelenderwijs) zo veel mogelijk
vaardigheden 
aan te leren.

 

 


Leren in kleine stapjes

Herhaling en beloning zijn kenmerkend voor ABA. Ook het in kleine stapjes opdelen van vaardigheden is typisch voor ABA. Gebruikmakend van ABA leren wij onze cliënten als volgt vaardigheden aan:

  1. Vaardigheden opsplitsen in kleine deelstapjes.
  2. Eén onderdeel per keer aanleren net zo lang totdat uw kind het kan.
  3. Veel momenten van herhaling bieden.
  4. Uw kind bij het aanleren van deze vaardigheden tijdelijk hulp aanbieden totdat het deze zelfstandig kan inzetten.
  5. Pas als uw kind de voorafgaande vaardigheden beheerst worden complexe vaardigheden geïntroduceerd.  

 

Onze behandelaars

Onze gedragsdeskundigen

Raeger investeert maximaal in haar medewerkers. Op elke behandelgroep werken twee gedragsdeskundigen (mentoren) met een universitaire opleiding tot Orthopedagoog, Klinisch Psycholoog of Ontwikkelingspsycholoog. Elke mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van drie kinderen uit zijn of haar groep. 

Bij Raeger krijgen de mentoren nog diverse opleidingen en trainingen aangeboden. Ze krijgen een uitgebreide training in de door Raeger toegepaste ABA-beginselen. Ook volgen ze de RBT-training (Registered Behavior Technician) en onderwijst onze kinderarts Adri Burgers de gedragsdeskundigen in het omgaan met medicatie, epilepsie en ongevallen.

Daarnaast worden de trainingen Sensorische Integratie en de PCM-methode aangeboden. Lees hier meer over de PCM-methode. 

 

 

Hoofdbehandelaars

De hoofdbehandelaars zijn bij Raeger eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Een hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor vijf tot acht groepen.  

Onze hoofdbehandelaars hebben
jarenlange ervaring met het behandelen
van kinderen met autisme.


Onze acht hoofdbehandelaars zijn allen Orthopedagoog, Klinisch Psycholoog of Ontwikkelingspsycholoog en hebben jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met autisme middels ABA. 


Bovendien zijn onze hoofdbehandelaars BCBA-opgeleid (Board Certified Behavior Analyst) waardoor ze onze gedragsdeskundigen mogen trainen in het toepassen van ABA. 

Omdat BCBA- opgeleid personeel erg schaars is, hebben we in 2023 vier van onze hoofdbehandelaars in het buitenland gerekruteerd. Zij weten inmiddels hun weg binnen Raeger te vinden en zijn druk bezig de Nederlandse taal te bemachtigen.  

Raeger werkt ook samen met een gedragsdeskundige die beschikt over een BCBA-D graad, een Board Certified Behavior Analyst-Doctoral, het hoogste niveau haalbaar binnen de ABA leer. Lees hier meer over deze samenwerking.  

PCM-methode

PCM staat voor Professional Crisis Management. PCM is een preventie en de-escalatie methode die erop gericht is crisisgedrag bij cliënten te verminderen.  

 

Door een cliënt aandachtig te observeren, 
leer je oplopende spanning en
de onderliggende oorzaak ervan
bij een cliënt te herkennen.


Belangrijkste doel van deze methode is het voorkomen van escalatie door het tijdig herkennen van spanning bij cliënten. Door een cliënt aandachtig te observeren, leer je oplopende spanning en de onderliggende oorzaak ervan bij een cliënt te herkennen. Door de oorzaak weg te nemen, kan escalatie worden voorkomen.  

Als er al sprake is van escalatie en er ontstaat een onveilige situatie voor het kind en/of de omgeving, is veiligheid het doel en grijp je in. Bij deze speciaal voor kinderen ontwikkelde fysieke ingreep, staan waardigheid en keuzevrijheid van het kind, evenals pijnvrijheid hoog in het vaandel. 

Onze eigen PCM-trainers

Onze mentoren krijgen deze training aangeboden door onze gecertificeerde trainers Stefan Pruijn en Claudia Schade. Stefan en Claudia moeten zich jaarlijks in Parijs laten hercertificeren als trainer van deze methode. Raeger is de enige organisatie in Nederland die deze unieke methode hanteert.

Onze mentoren moeten een training van drie dagen volgen om PCM te mogen toepassen. Vervolgens zijn ze verplicht zich jaarlijks te hercertificeren door onze trainers.

Zou u zelf een PCM-training willen volgen? Lees hier over de mogelijkheden.

 

Ouderparticipatie

Raeger kan het niet alleen. Al twaalf jaar betrekt Raeger de ouders van cliënten bij het zorgproces. Wij geloven namelijk dat alleen dan het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 

Samen met de ouders

In overleg met de ouders stellen we voor elk kind een op maat gemaakt zorgplan op. Hier staan de te behalen doelen voor de komende periode in. Tweewekelijks heeft de mentor een gesprek met de ouders over de voortgang die het kind maakt, niet alleen op de groep, maar ook thuis.

Oudertrainingen

Vanuit Raeger worden ouders intensief begeleid en getraind om de bij Raeger gehanteerde aanpak ook thuis toe te kunnen passen. Raeger biedt elke maand een-op-een oudertrainingen aan, geheel toegespitst op het betreffende kind. Deze training wordt gegeven door de mentor die het kind behandelt.

Ook biedt Raeger een aantal keer per jaar oudertrainingen in groepsvorm aan. Thema’s als voeding, slapen en communicatie in combinatie met autisme komen tijdens deze trainingsdagen aan de orde. Deze trainingen worden gegeven door onze eigen trainers.  

 

Bekijk complete trainingsaanbod

Overbruggingszorg

Raeger heeft in de afgelopen dertien jaar haar naam gevestigd. De vraag naar onze zorg is groot. Hier zijn wij natuurlijk harstikke trots op, maar het betekent ook dat we momenteel kampen met een wachtlijst. We doen er achter de schermen alles aan de wachtlijst te verkorten maar helaas kunnen we niet voorkomen dat ouders langer dan een jaar moeten wachten op passende zorg.

Meer informatie over onze wachtlijst leest u hier.

Om ouders en kinderen op de wachtlijst toch enige vorm van zorg en ondersteuning te geven, bieden we enkele vormen van overbruggingszorg aan:  

Overbruggingszorg: begeleidingsgroepen

Om kinderen waarvoor nog geen plek is bij een behandelgroep eerder te kunnen helpen, bieden wij begeleidingsgroepen aan. Op deze groepen wordt er met de kinderen aan algemene vaardigheden en een of twee individuele leerdoelen gewerkt en kunnen ze wennen aan het groepsproces. 

 

Op de begeleidingsgroepen
wordt er met de kinderen
aan algemene vaardigheden en
enkele individuele leerdoelen gewerkt


Op de begeleidingsgroepen werken onze groepsbegeleiders. Deze collega’s zijn door Raeger getraind in de ABA-methode en zijn in de meeste gevallen Orthopedagoog of Ontwikkelingspsycholoog in opleiding of hebben de HBO- opleiding Toegepaste Psychologie afgerond.  

Helaas komen niet alle cliënten van de wachtlijst in aanmerking voor een plaatsing op een begeleidingsgroep. Dit heeft te maken met de beperkte zorg die we op deze groepen kunnen bieden. Bovendien kunnen we ook gezien personele krapte op de arbeidsmarkt de begeleidingsgroepen niet onbeperkt aanbieden.

Overbruggingszorg: Online Trainingsprogramma

Sinds 2024 kunnen wij een deel van de ouders en hun kinderen op de wachtlijst ondersteuning bieden in de vorm van een online trainingsprogramma van zes maanden.  

Het HiRasmus Balans Oudertraining Programma is een digitaal programma, ontwikkeld voor kinderen met de diagnose autisme, waarbij enkele basisvaardigheden worden aangeleerd. U wordt een-op-een begeleid door een gedragsdeskundig specialist van Raeger. Tijdens het programma zal er veel aandacht worden besteed aan de verbetering van de communicatie tussen de ouders en het kind.

Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle kinderen die op de wachtlijst staan in aanmerking komen voor deze zorg. Zo is het niet geschikt voor kinderen die sterk agressief gedrag laten zien, zoals bijten of zelfverwonding.

Overige zorg bij Raeger

Naast onze standaard zorg proberen wij ook zo veel mogelijk additionele zorg te bieden in ons centrum. Zorg waar veel van onze cliënten behoefte aan hebben. Denk hierbij aan logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. Maar ook sport- en bewegingstherapie en muziektherapie.

Tot onze spijt zijn we vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet in staat deze zorg op alle locaties aan te bieden.

Medisch Team

Om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen werkt Raeger samen met een aantal zorgprofessionals. Hieronder treft u een aantal van onze samenwerkingspartners.  


GGD-arts 

Een dag per week is GGD-arts Natasja Brandon op onze hoofdvestiging op IJburg aanwezig en ontvangt hier onze cliënten met hun ouders. Natasja vervult de functie van schoolarts. Natasja Brandon is bereikbaar via nbrandon@ggd.amsterdam.nl

Kinderarts

Adri Burger is enkele dagen per week werkzaam als kinderarts voor Raeger. Zij adviseert onze gedragsdeskundigen bijvoorbeeld over de omgang met bepaalde medische aandoeningen van cliënten. Daarnaast geeft zij medicatie-, epilepsie- en ongevallentraining aan onze medewerkers en aan ouders van onze cliënten.