Steunstichting Raeger

 

Vanuit de visie van Raeger vinden wij het belangrijk projecten en activiteiten voor kind  én ouder te ontplooien die niet op een andere manier (via de reguliere zorg) gefinancierd kunnen worden. Daarom is sinds de start van Raeger Autsismecentrum in 2011 een steunstichting in het leven geroepen. De Steunstichting Raeger heeft als doel initiatieven op gebied van autisme te bevorderen en is hiervoor geheel afhankelijk van giften en inkomsten uit fondsenwerving. 

Pijlers

De Steunstichting Raeger richt haar activiteiten op drie gebieden:

–          Fondsenwerving

De Steunstichting initieert sponsoracties en schrijft diverse fondsen aan om steun te verwerven.

–          Deskundigheidsbevordering

Een belangrijke pijler van Raeger is het verzorgen van trainingen, congressen en symposia, in binnen- en buitenland. Deze zullen steeds meer vanuit de Steunstichting worden georganiseerd.

–         Reizen

Een van de meer recente initiatieven is het organiseren van (internationale) reizen voor ouders en verzorgers van kinderen met autisme. U kunt denken aan dagtochten, mini-vakanties en in de toekomst ook zorgvakanties voor ouders en kinderen.