Wat is een Inclusieve School voor Autisme?

on 22 februari 2021 Raeger nieuws.... with 0 comments

Wat houdt een Inclusieve School voor kinderen met Autisme (ISA) in? In onze brochure staat ISA als volgt omschreven: 

Als moderne, Christelijke school streeft De Inclusieve School voor Autisme ernaar om leerlingen met ASS van 4 t/m 12 jaar in een ordelijk, veilig en duidelijk schoolklimaat naast cognitieve vaardigheden als taal, tellen, lezen tevens het vermogen bij te brengen om zelfstandig te leren van en met anderen.  
 
Daarin staan respect voor en interesse in de ander centraal. ISA heeft niet primair en alleen aandacht voor onderwijs in de klassieke zin van het woord maar juist ook voor de ervaring met de leeromgeving. Een leeromgeving waarin ieder kind meetelt. Wij geloven dat respectvolle omgang met anderen, met al hun eigenaardigheden, zeer leerzaam en voedend kan zijn voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van het kind. En noodzakelijk in de voorbereiding op een leven in de maatschappij. Daartoe heeft de Raeger Stichting het Carrouselmodel ontwikkeld (Clarck, 2020).  

Waarin is ISA nog meer inclusief? 

ASS vraagt meestal om een andere benadering als het gaat over het creëren van een stimulerende en didactische omgeving. Om het zorg- en onderwijsvraagstuk rondom autisme beter op elkaar aan te laten sluiten, is ISA in het leven geroepen.  

ISA is daarom ook een combinatie van onderwijs en zorg. Deze combinatie is uniek in Nederland. ISA is de eerste school waar zorg is geïntegreerd in het onderwijs. Op deze manier hebben wij een plek gecreëerd voor kinderen met autisme. 

Hoe we dat doen? En waarin ISA zich onderscheid van andere initiatieven op dit gebied? Lees hierover meer in een volgende blog.