Wat is ABA?

 

Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van vroegtijdige en intensieve gedragstherapie. We werken altijd vanuit de motivatie van uw kind, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Deze aanpak is zeer geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor kinderen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden.

Bij de toegepaste gedragsanalyse passen we de principes uit de wetenschap toe in de praktijk, om zo gedrag te kunnen begrijpen, te sturen en nieuwe vaardigheden aan te kunnen leren. Met ABC-recording wordt inzicht verkregen in de omgevingsfactoren die het gedrag beïnvloeden en deze factoren vormen aanknopingspunten voor behandeling.

Uitgangspunten ABA

Uitgangspunten van ABA zijn o.a. inspelen op de motivatie van het kind, het opdelen van een doelvaardigheid in kleine stapjes, bieden van hulp om het gewenste gedrag op te wekken, en het zorgen voor veel herhaling.

Binnen ABA richten we onze aandacht op verschillende gebieden, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het initiatief en motivatie van het kind, vragen om wat je wilt. Het goed kunnen uiten van je wensen voorkomt vaak al probleemgedrag.
  • Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.