Waar staat Raeger voor?

 

Wij geloven erin dat íeder kind zich kan ontwikkelen, ook uw kind. Raeger creëert een leeromgeving waarin kinderen met autisme zich maximaal kunnen ontwikkelen. Hieronder leest u waarom.

Kinderen ontwikkelen zich maximaal bij Raeger dankzij:

 • Centraal stellen van het kind.
 • Juiste combinatie van mensen, middelen en instrumenten.
 • Individuele ontwikkelingsplannen.
 • Multidisciplinaire teams: alle zorg ten behoeve van uw kind wordt in samenhang bekeken en toegepast.
 • Hoog gekwalificeerd personeel.
 • Specialisatie in autisme en samenwerkingsverbanden met (inter)nationale organisaties.
 • Vier-ogen principe: op iedere groep staan altijd minimaal twee gedragsdeskundigen. Alle behandelkamers en 1-op-1 ruimtes staan onder 24-uurs cameratoezicht. Dit om de veiligheid van het kind en de medewerker te garanderen.
 • Openingstijden Raeger: het gehele jaar geopend met uitzondering van de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw en de officiële feestdagen. Dit is een bewuste keuze om de kinderen zo veel mogelijk structuur en regelmaat te bieden. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.
 • Additionele ondersteuning:
 • Sport/bewegingstherapie
 • Muziektherapie
 • Zwemmen
 • Logopedie
 • Ergotherapie (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Fysiotherapie
 • Ondersteuning thuis en specifieke trainingen en avonden voor ouders.