Voor wie?

 

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn welkom bij ons voor dagbehandeling en begeleiding. Wij richten ons op kinderen vanaf anderhalf jaar. Deze kinderen zijn ondergebracht in verschillende groepen van rond de zes kinderen.

Raeger heeft de ambitie om Lifetime Support aan te bieden voor kinderen die bij Raeger in zorg zijn geweest. Op deze manier willen we waarborgen dat alle kinderen ondersteuning van Raeger blijven ontvangen.

 

Criteria voor plaatsing Raeger

Op basis van de volgende criteria komt een kind in aanmerking voor plaatsing bij Raeger:

  • Bij het kind is de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis gesteld.
  • Er is een indicatie aanwezig.
  • Bij het kind is een IQ test afgenomen of dit gaat plaatsvinden (eventueel kan Raeger dit verzorgen).
  • Ouders staan volledig achter de begeleiding en behandeling en werken actief mee, zowel bij Raeger als thuis.
  • Ouders volgen de door Raeger gegeven trainingen.
  • Ouders dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen.
  • In het gezin en de omgeving van het kind is voldoende draagkracht om de behandeling uit te voeren.
  • Het kind ontvangt geen behandeling die conflicteert met ABA.