Visie en missie

Visie

Raeger heeft de overtuiging dat kinderen de toekomst zijn. Elk kind is met een doel op aarde. Dit betekent dat
elk kind kan bijdragen aan de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen met autisme. Om iets te kunnen betekenen in de maatschappij is het echter nodig dat een kind zich ontwikkelt zodat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan leven. Met een goede ondersteuning van mensen die de juiste hulpmiddelen inzetten, leren kinderen met autisme bij Raeger zichzelf te ontwikkelen zodat ze uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Missie

Onze missie is dat kinderen met autisme zich optimaal kunnen ontwikkelen zodat ze kunnen doorstromen naar
een vorm van onderwijs of dagbesteding. Om deze missie te laten slagen, is samenwerking essentieel tussen het
kind, zijn ouders en Raeger.

Bij Raeger spannen we ons in om deskundige medewerkers te werven en op te leiden die een stapje harder lopen voor uw kind. Wij investeren in de beste trainingen waardoor onze medewerkers in staat zijn meer uit de kinderen te halen. Een week telt 168 uur. Maximaal 32 uur daarvan kunnen wij benutten om binnen Raeger te werken aan de vaardigheden van uw kind. Belangrijk is daarom dat het kind buiten Raeger dezelfde ondersteuning krijgt.
Daarom verwacht Raeger dat ouders betrokken zijn. De betrokkenheid bestaat uit het volgen van trainingen om
meer handvatten te bieden aan het kind. Daarnaast verwachten wij dat de kinderen er op de afgesproken tijden
zijn. Op deze manier dragen wij samen de zorg voor een veilig klimaat waarbinnen uw kind zich optimaal kan
ontwikkelen.