Visie en missie

 

Visie

Kinderen zijn de toekomst. Elk kind heeft een doel op aarde. Dit betekent dat elk kind iets kan bijdragen aan de maatschappij. Dit geldt onverminderd voor kinderen met autisme. Om iets te kunnen betekenen in de maatschappij is het echter nodig dat een kind zich ontwikkelt zodat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Met een juiste combinatie van instrumenten, mensen en middelen leren kinderen met autisme bij Raeger zichzelf te ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Missie

Het maximaal ontwikkelen van de kinderen met autisme met als doel hen te laten doorstromen naar een vorm van onderwijs of dagbesteding.