Strategische medewerkersdag succesvol in schort afgesloten

on 24 november 2022 Raeger nieuws.... with 0 comments

Amsterdam – De strategische medewerkersbijeenkomst van de Raeger Stichting in Hotel Jakarta is succesvol afgesloten. Afgelopen woensdag 16 november kwamen daar meer dan dertig Raeger-medewerkers bijeen om zich namens de diverse Raeger locaties te buigen over de toekomstige werkwijze volgens het Carrousel-model. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe werkwijze met ingang van 1 januari 2023 operationeel wordt.

Functieprofielen uitgeknobbeld

Op de medewerkersdag werd onder leiding van directeur-bestuurder Peggy-Ann Clarck vooruitgeblikt naar de toekomstige werkwijze volgens het Carrouselmodel en werden er tijdens de diverse werkgroep sessies onder meer drie nieuwe functieprofielen uitgedacht en vastgesteld. In wisselende samenstellingen werd in de werkgroepen zorgvuldig van gedachten gewisseld over het op elkaar afstemmen van de functieprofielen voor de nieuw te creëren functies van Gedragswetenschapper, Gedragsdeskundige en Ondersteuner. De hoofdbehandelaren leverden vervolgens gezamenlijk een bijdrage door de functiebeschrijvingen nogmaals extra tegen het licht te houden en te finetunen. Aan het eind van de middag waren alle aanwezigen het erover eens: de nieuwe werkwijze zal van alle betrokkenen de nodige aanpassingen vergen, maar met een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden is het goed te doen.

Ethische code

Ook gaf de directeur-bestuurder tijdens de Strategische medewerkersbijeenkomst een uitleg over de bronnen die ten grondslag liggen aan de nieuwe Ethische Code van Raeger. Nadat de Code was doorgesproken en alle aanwezigen een passage uit de nieuwe Code hadden voorgelezen, werd deze met algemene stemmen door alle aanwezigen onderschreven. Zij werden daarop door mevrouw Clarck officieel aangesteld als de ambassadeurs van de Code. Met assistentie van het bestuurssecretariaat werd vervolgens overgegaan tot de uitreiking van de bij dit ambt behorende versierselen: de Raeger keukenschorten, die iedereen op de groepsfoto hierboven draagt. De Code ligt ten grondslag aan al het werk dat binnen Raeger wordt verzet.