Donaties en sponsoring

Raeger is een particulier initiatief geweest dat met behulp van de NSGK en de Triodosbank gerealiseerd is en mede door de steun van vrijwilligers, donateurs, sponsors, fondsen, het bedrijfsleven en enorm veel andere enthousiaste mensen een groot succes is geworden. Zonder (financiële) steun zouden we dit werk niet kunnen voortzetten.

Bij Raeger wordt de behandeling en de begeleiding volledig gefinancierd vanuit de WMO en WLZ. Verder ontvangen wij geen overheidsfinanciering en zijn daarom ook sterk afhankelijk van uw steun. Leermaterialen, meubilair, spellen en communicatiematerialen zijn immers duur.

Wilt u ook een verschil maken in het leven van kinderen met autisme? Er zijn verschillende manieren waarop u ons kunt steunen. Dit kan door een donatie of sponsoring. Maar ook vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Of speel mee met de Vriendenloterij.

Donaties

Als u Raeger financieel wilt steunen, kunt u een eenmalige of een terugkerende donatie doen.
Doneren in natura kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld in meubilair, onderwijsmateriaal of andere mogelijke unieke benodigdheden.

raeger-doneer-button-hart

U kunt een donatie storten op ons IBAN-nummer:

NL35 TRIO 0212 1171 65 (Triodosbank)
Ten name van stichting Raeger,
onder vermelding van ‘Donatie’.

U kunt ook dit machtigingsformulier invullen, ondertekenen en naar ons opsturen.

Ook donaties in natura zijn van harte welkom. U kunt denken aan speciaal speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. Ook kantoormeubilair, meubilair voor de kinderen of computers zijn van harte welkom. Neemt u voor meer informatie over de vele mogelijkheden contact op via telefoonnummer (020) 416 64 69 of via mail: info@raeger.nl.

Sponsoring

Wij kunnen ook met u een lange termijn verbinding aangaan. Bij sponsoring gaat het vaak om grotere bedragen dan bij donaties en met uw geld zijn wij in staat een project op te zetten en af te ronden. Denk u bijvoorbeeld aan het opzetten van een spelotheek, het inrichten van een nieuwe ruimte of het aankleden van de begeleiders van de kinderen van Raeger zodat zij niet alleen herkenbaar voor de kinderen zijn maar ook voor de buitenwereld.

Met onze sponsors hebben wij intensief contact. Zo wordt u bijvoorbeeld uitgenodigd voor onze Kerstborrel en ontvangt u van ons de nieuwsbrief. Ook vermelden wij uw logo op onze website. Daarnaast heeft sponsoring nog een aantal voordelen:

  • free publicity
  • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sponsoring, samenwerking of donaties (ook in natura)? Neem dan contact met afdeling marketing & communicatie op, via telefoonnummer (020) 416 64 69 of via mail: info@raeger.nl