Raeger start nieuwe locatie in Amsterdam Noord

on 2 augustus 2014 Raeger nieuws.... with 0 comments

Per 18 augustus 2014 start Raeger Autismecentrum een nieuwe locatie in Amsterdam Noord.

Raeger opende in 2011 haar deuren. Op 18 augustus 2014 start zij de tweede locatie aan het Kopjachtplein 20 in Amsterdam Noord. Twee pedagogisch medewerkers, beiden orthopedagoog, gaan de kinderen begeleiden en behandelen. Naast de zorg die vanuit de huidige locatie aan het Ed Pelsterpark 14 in Amsterdam (IJburg) wordt geboden, komt Raeger hiermee op twee locaties.

Voor kinderen met autisme is het een uitdaging in het regulier of speciaal onderwijs te aarden. Daardoor zitten velen noodgedwongen thuis. Bij Raeger kunnen zij terecht voor begeleiding en behandeling. Hier kunnen zij zich maximaal ontwikkelen en zo eventueel doorstromen naar een vorm van onderwijs. Raeger is een organisatie die de overtuiging heeft dat elk kind zich kan ontwikkelen en zo uiteindelijk deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het doel van Raeger is de zelfredzaamheid en autonomie van de kinderen te bevorderen.

Raeger is een AWBZ toegelaten zorginstelling die kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van drie tot dertien jaar begeleidt en behandelt. In de toekomst neemt Raeger ook oudere kinderen in zorg. Zij biedt (individuele) dagbegeleiding en behandeling tijdens en buiten schooltijd, volgens de principes van Applied Behavior Analysis (ABA).