PECS training voor Raeger personeel

on 9 november 2017 Raeger nieuws.... with 0 comments

Afgelopen weekend zijn de medewerkers van Raeger getraind in PECS.

PECS staat voor Picture Exchange Communication System en is een ondersteunend communicatiemiddel waarbij diverse communicatieve vaardigheden worden aangeleerd met behulp van pictogrammen. Sommige kinderen bij Raeger Autismecentrum maken hiervan gebruik. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat onze medewerkers hierin worden getraind.

Een groot voordeel bij PECS is dat het kinderen uitnodigt zelf initiatief te nemen tot communicatie en interactie. Een kind hoeft bijvoorbeeld alleen maar op een plaatje te wijzen en daarmee te vertellen wat het wil. Ook sluit deze methode helemaal aan bij de aanpak die Raeger hanteert op basis van ABA principes: in kleine stapjes vaardigheden opdoen met beloning van gewenst gedrag.

Ouders die meer informatie willen over dit communicatiemiddel, of willen weten wat PECS voor hun kind kan betekenen, kunnen hierover contact opnemen via info@raeger.nl. Op donderdag 23 november verzorgt Raeger ook een Pictotraining speciaal voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Deze training behandelt de basis van het werken met picto’s en geeft inzicht in het gebruik van pictogrammen om deze op een positieve en effectieve manier in te zetten in het contact tussen ouder en kind.