Wat is autisme?

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een persuasieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat het doorwerkt in alle ontwikkelingsgebieden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan taal- en spraakontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en motoriek. Tot voor kort werden de verschillende vormen van autisme apart benoemd in de DSM IV. Nu spreekt men van autisme spectrum stoornis (ASS).

ASS wordt gekenmerkt door sociale beperkingen, communicatieproblemen en beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag.

Het kan samengaan met een verstandelijke beperking, problemen in de motorische coördinatie, sensorische verwerking en aandacht, evenals fysieke gezondheidsproblemen.

Oorzaken van autisme

Hoewel er geen bekende oorzaak voor ASS is, is het waarschijnlijk dat dit begint in de zeer vroege ontwikkeling van de hersenen (misschien zelfs voor de geboorte). In ieder geval lang voordat waarneembare symptomen van de aandoening ooit ontstaan. De verstoring in de hersenontwikkeling leidt tot een onderbroken leerproces waardoor deze langzamer tot stand komt.

Kenmerken van autisme

Kenmerken van autisme zijn onder andere:

  • Geen losse woorden na 16 maanden of twee-woord zinnen op tweejarige leeftijd
  • Geen reactie op de naam van het kind
  • Verlies van taal of sociale vaardigheden
  • Slecht oogcontact
  • Overmatig gooien van speelgoed of voorwerpen
  • Geen glimlachende of sociale responsiviteit
  • Zoekt geen interactie met anderen