Autisme en ABA

Kinderen met autisme ervaren ieder hun eigen uitdagingen. Dit uit zich onder andere in moeite hebben met sociale vaardigheden, lastig kunnen omgaan met veranderingen en moeite hebben met communicatie. Soms ziet alleen de directe omgeving dat een kind anders is. In de zwaarste vorm beschikken de kinderen over geen enkel communicatiemiddel. Deze kinderen lijken geheel in hun eigen wereld te leven en hebben 24 uur per dag begeleiding nodig. Welke vorm van autisme uw kind ook heeft, bij Raeger zijn alle kinderen met autisme welkom.

Raeger maakt in haar behandeling en begeleiding gebruik van de principes van ABA, Applied Behavior Analysis, oftewel toepaste gedragsanalyse. ABA principes zijn wetenschappelijk onderbouwd en erg succesvol bij het aanleren van complexe sociale- en spelvaardigheden en bij zelfredzaamheid en communicatie.

In dit onderdeel van de website leest u meer over autisme en ABA. Wij maken u ook graag attent op andere mogelijk interessante websites als u meer over autisme of ABA wilt weten.