Ouders

Raeger verwacht van de ouders dat zij actieve deelnemers zijn van het team dat rondom hun kind staat en betrekt hen daarom zoveel mogelijk bij de behandeling en begeleiding. Het is erg belangrijk dat u achter de werkwijze van Raeger staat. Daarom organiseert Raeger regelmatig oudertrainingen en ouderavonden. De oudertrainingen zijn verplicht. Ouderavonden zijn bedoeld om allerlei zaken te bespreken, zowel vanuit Raeger, maar zeker ook vanuit de ouders. Deze avonden vinden twee keer per jaar plaats.

Wij willen u op het hart drukken dat het volgen van de oudertrainingen en het bezoeken van de avonden zeer belangrijk is. U krijgt zo namelijk meer inzicht in autisme en ABA. Hierdoor zult u beter in staat zijn het gedrag van uw kind te begrijpen en zo nog meer bij te dragen aan zijn of haar ontwikkeling.

Ook zijn ouders – in overleg – van harte welkom om te komen kijken bij hun kind op de groep.

De ouders zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van Raeger waar de Cliëntenraad aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.