Oudercursus pictogrammen zeer leerzaam

on 13 juni 2014 Raeger nieuws.... with 0 comments

Op donderdagavond 12 juni jl. was er bij Raeger een oudercursus in het gebruik van pictogramborden in de thuissituatie. Ouders konden zich hiervoor aanmelden. In totaal waren er negen ouders aanwezig op de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2. Orthopedagoog Margreet Spierenburg gaf de cursus.

Het was een leuke en voor ouders leerzame avond. Ze waren enthousiast en gaven aan dat de pictogrammen hen zeker zouden helpen om de aangeleerde vaardigheden van hun kind ook in de thuissituatie te oefenen. Alle ouders hebben een pictogrambord en pictogrammen mee naar huis genomen. Deze waren gratis door Raeger beschikbaar gesteld.

Pictogrammen bieden, net zoals bij Raeger, structuur in de thuissituatie. Het kind heeft een overzicht van de dag, kan zich voorbereiden op wat gaat komen en weet waar hij/zij aan toe is. Pictogrammen helpen om de overgangsmomenten makkelijker te maken. Ook ondersteunen ze de taalontwikkeling door visualisatie. Tot slot helpen pictogrammen ouders consequent te zijn in wat ze van hun kind verwachten.

Voor vragen over de pictogramborden kunt u altijd bij de mentor van uw kind terecht. Ook tijdens het ouderspreekuur kunt u hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u bellen met (020) 416 64 69.