Bestuur en organisatie

De bestuurlijke organisatie van Raeger Autismecentrum is in handen van de Raad van Bestuur en het controlerende orgaan de Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over alle onderdelen Raeger Autismecentrum. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, directeur-bestuurder mevrouw H.L.P.A. (Peggy-Ann) Clarck Msc, BA.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst op hoofdleiding het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen :

  • De heer mr. dr. H.K (Hugo) Fernandes Mendes (Voorzitter)
  • De heer drs. D. (Dowlatram) Ramlal (RvT lid)
  • De heer mr. J. (Jan) de Hoog (RvT lid)
  • Mevrouw drs. R. (Rosita) Girjasing RC (RvT lid)
  • Mevrouw mr. G.G. (Gaby) Baaijens (RvT lid)

Beloningsbeleid

Raeger Autismecentrum past de CAO Gehandicaptenzorg toe.

Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Er hebben sinds de invoering van de WNT geen overschrijdingen plaatsgevonden.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening van Raeger Autismecentrum.