Het bestuur van Raeger Autismecentrum is verheugd te kunnen melden dat onze collega Carlijn op 28 juni jl. de cursus 'Sensorische Informatieverwerking' heeft afgerond. Carlijn mag zichzelf vanaf nu SI-consulent noemen en is speciaal opgeleid om kinderen met autisme verder te brengen in hun zintuiglijke ontwikkeling.

Carlijn: 'Sensorische informatieverwerking gaat over het waarnemen en verwerken van zintuiglijke informatie. Ik heb geleerd over hoe de ontwikkeling van dit systeem verloopt en welke abnormale ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Op dit moment ben ik opgeleid om problemen in deze informatieverwerking op te sporen en advies te geven over het afstemmen van de prikkels (sensorisch dieet) en inzetten van mogelijke interventies.'