Klachten en verbeterpunten

Wij doen er alles aan om zo veel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch blijft het begeleiden en behandelen van kinderen mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Zit u ergens mee, vertel het ons dan!

Wij gaan ervan uit dat u eerst met de direct betrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen. Lukt dat niet, dan kunt u de hulp van de klachtenfunctionaris inroepen door een e-mail te sturen naar klachten@raeger.nl. Komt u er niet uit met de direct betrokkene(n) en de klachtenfunctionaris, dan kunt u een klacht indienen bij de directeur/bestuurder van de stichting. Als het probleem nog steeds blijft bestaan, dan kunt u via onderstaand formulier uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie waar Raeger bij is aangesloten, Klachtenportaal Zorg

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Herkomst (verplicht)

  Omschrijving klacht / verbeterpunt:

  (Mogelijke) aanleiding / reden:

  (Mogelijke) maatregel ter verbetering:

  Algemene voorwaarden en privacyverklaring

  Algemene Voorwaarden Zorg en Dienstverlening Raeger Austismecentrum (RAC) (pdf)
  Privacyverklaring (pdf)

  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.Wanneer ik dit formulier gebruik, ga ik akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website op basis van bovenstaande privacyverklaring.

  Vul onderstaand, ter controle, uw antwoord in: