Inclusieve School voor kinderen met Autisme

on 9 december 2019 Raeger nieuws.... with 0 comments

De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2019 het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ aangenomen. Met die nieuwe wet wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. Raeger wil hier graag op instappen en lanceert het plan voor de Inclusieve School voor kinderen met Autisme (ISA).

Raeger Autismecentrum stelt dat ieder kind zich kan ontwikkelen. Belangrijk hiervoor is dat de omgeving is afgestemd op de behoefte van het kind. Raeger heeft jarenlang ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding van kinderen met autisme. Zorg is een belangrijk aspect in het leven van deze bijzondere kinderen. 

Wanneer het kind het gehele zorgtraject heeft doorlopen, is de stap naar het onderwijs reëel. Maar wel binnen een omgeving die bij het kind past. Raeger wil om deze reden een school voor kinderen met autisme starten. Die heeft alleen kans van slagen indien ouders zich hierbij aansluiten. 

De school kent een christelijke grondslag. Het accent ligt op de behoefte van het autistische kind. We spreken hier over basisonderwijs, dus voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Heeft u belangstelling voor basisonderwijs waarin specifiek rekening wordt gehouden met het autisme van uw kind? Meld u dan hier aan.*

*Na aanmelding houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de school.