Een dag bij Raeger

Hieronder leest u over een dag bij Raeger. Iedere groep volgt ongeveer dit programma.

De dag bij Raeger begint om 08.30 uur. Tussen 08.30 en 09.00 uur komen de kinderen binnen met hun ouders/verzorgers of met de taxichauffeur. Ze hangen hun jas op aan de kapstok en kunnen op de groep even acclimatiseren van de reis. Hierna volgt voor iedere groep het dagprogramma zoals spel- en werkmomenten en kring- en knutselactiviteiten.

Na de lunchpauze wordt het dagprogramma vervolgd. Om 15.00 uur krijgt iedereen drinken en een koekje. Om 15.30 uur worden de kinderen weer opgehaald door hun ouders/verzorgers of de taxichauffeur.

Tijdens de dag worden ABA-principes toegepast in de begeleiding en behandeling op de groep. Er worden zo veel mogelijk 1-op-1 momenten gecreëerd om te kunnen werken aan individuele doelen. Mocht blijken dat een kind bepaalde doelvaardigheden niet of niet voldoende op de groep kan oefenen, dan zetten wij aanvullend individuele begeleiding of behandeling in.

Extra oefenen als voorbereiding op school

Het dagprogramma geeft ook ruimte om extra te kunnen oefenen met schoolse vaardigheden voor kinderen die er binnenkort aan toe zijn om de overstap naar een vorm van (speciaal) onderwijs te maken.