Disclaimer

 

Raeger besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze internetsite verouderd, incompleet en/of incorrect is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Raeger behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze site te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Raeger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Raeger kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, teksten, beelden en ander materiaal zijn eigendom van Raeger.  Het is niet toegestaan de inhoud te gebruiken zonder schriftelijk toestemming van Raeger.