Directeur/bestuurder

 

In 2012 startte Peggy-Ann Clarck haar carrière bij Raeger als directeur/bestuurder. Hieronder leest u haar verhaal…

“In 2012 voelde ik me geroepen om de ambt van directeur/bestuurder te aanvaarden. Het ging om een kleine organisatie. Omdat de financiële situatie niet rooskleurig was, verrichtte ik drie dagen betaald werk en kwam ik twee dagen op vrijwillige basis. Toen ik eenmaal begon werd duidelijk dat Raeger vanaf de bodem opgebouwd moest worden. Zeven dagen per week was ik aan het werk om alle dossiers op orde te krijgen en een organisatie neer te zetten die voldoet aan de normen van goede en passende zorg.

Leven met een beperking is niet eenvoudig. Het gaat soms over gedrag dat om uitleg vraagt, maar soms ook over gedrag waarbij vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Soms leidt dat tot een dubbel gevoel van onmacht. Daarbij leven wij in een wereld die er niet op gericht is om elkaar te helpen en elkaar zoveel mogelijk te begrijpen.

Toen ik opgroeide, had ik moeite om mee te komen op school maar ook in de familie. Mijn familie, gedreven door ambitie waarbij een overgroot deel een universitaire opleiding had, kon mij maar niet begrijpen. Ik kon niet hardop lezen en was nooit met een boek te vinden. Ik werd neergezet als dom en anders. Veel later werd duidelijk dat ik dyslectisch was.

Door mijn geloof is mijn leven helemaal veranderd. In 1999 heb ik een ontmoeting gehad met Jezus. Vanaf dat moment ging de Bijbel voor mij leven. In de Bijbel staat “Alles is mogelijk voor hij die gelooft”. Ik ging studeren, deed eerst de HBO en daarna ging ik naar de universiteit. Naast mijn studie was ik ook nog raadslid voor de gemeente Zoetermeer en had ik een fulltime baan.

Toen ik het avontuur Raeger aanging, zeiden velen tegen mij: “Peggy-Ann, je zit op een zinkend schip, jij bent de enige die dit niet door heeft”. Ik weet dat alle dingen mogelijk zijn. Ik heb gebeden en heb keihard gewerkt. Het is geen toeval dat er een zegen rust op Raeger. Het resultaat daarvan is dat wij van een negatief saldo naar een positief resultaat gingen. Wij zijn van vier cliënten in 2011 naar 220 in 2023 gegaan, van één locatie naar acht en van acht naar bijna 200 medewerkers.

Er is gezaaid en nu is het tijd om te oogsten. En we zullen geen zwakheid en ellende oogsten maar vooruitgang bij ieder kind! Want bij Raeger zijn alle dingen mogelijk. Ik heb geloof voor alle kinderen van Raeger, dat Raeger geen eindstation is. Elk kind kan zich ontwikkelen met de combinatie van juiste mensen en middelen.

Ik ben Peggy-Ann Clarck en dit is mijn verhaal.