Practitioner 2

De PCM Agressiemanagementtraining Practitioner 2 biedt ouders, verzorgers, familieleden en zorgprofessionals die te maken hebben met agressief gedrag een compleet pakket aan crisismanagementtechnieken voor succesvolle preventie en interventie, waarbij maximale veiligheid en individuele waardigheid gewaarborgd en een maximaal effect bereikt wordt.

Waar andere methoden zich richten op interventie wanneer escalatie al heeft plaats gevonden, focust PCM zich primair op het voorkomen van crisissituaties. De training richt zich op de veiligheid van de cliënt, het voorkomen en reduceren van verwondingen en de-escaleren en voorkomen van agressief of explosief gedrag.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op:
– Niet fysieke strategieën
– Persoonlijke veiligheid
– Transportatie
– Verticale immobilisatie (het staand vasthouden van cliënt)
– Horizontale immobilisatie (cliënt op de grond vasthouden). Bij dit leerdoel is een mat noodzakelijk.

Belangrijk om te weten
De PCM training betreft een training waarbij veel fysieke inspanning wordt gevraagd. De cursus zal op blote voeten worden gedaan in verband met de veiligheid. Het is een actieve training waarbij een goede lichamelijke conditie van belang is. Mocht dit een belemmering zijn, dan vragen we u contact met ons op te nemen zodat we het één en ander kunnen overleggen.

Cursusdata
Elke cursus bestaat uit 3 trainingsdagen. Deze trainingsdagen zijn op:
– woensdag 17, zaterdag 20 en woensdag 24 januari 2018
– woensdag 23, zaterdag 26 en woensdag 30 mei 2018
– woensdag 7, zaterdag 10, en woensdag 14 november 2018

Tijdstip
08.30 – 17.30 uur

Cursuslocatie
Ed Pelsterpark 14, 1087 EJ, Amsterdam

Kosten cursus
€ 999,00*

Wat krijgt u?
– Een actieve en praktische vaardigheidstraining door gecertificeerde PCMA instructeurs, gericht op crisis preventie, crisis de-escalatie en crisis interventie
– Een werk- en theorieboek
– Een certificaat (de training wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen op de laatste cursusdag)

*Ouders/verzorgers van kinderen die bij Raeger in behandeling zijn en deze cursus graag willen volgen, komen in aanmerking voor korting. Informeer bij het secretariaat of raadpleeg de cursusinformatie die u op een eerder moment over deze training ontvangen heeft.

Direct inschrijven