Voor ouders & professionals

De Steunstichting Raeger verzorgt cursussen voor ouders van kinderen met autisme en voor belangstellenden. De cursussen zijn zowel praktijkgericht als verdiepend. U krijgt bruikbare inzichten en tips aangereikt die u onmiddellijk kunt toepassen. Ook is er veel gelegenheid om met andere ouders in gesprek te gaan over de opvoeding van een kind met autisme. De vele voorbeelden uit de praktijk maken deze cursussen voor iedereen herkenbaar.

Overzicht cursussen

De Steunstichting Raeger biedt de volgende cursussen aan:

Alles wat u als ouder wilt weten over autisme. Een inleiding bij autisme in de gezinssituatie.

Hoe bevorder ik het slaapgedrag van mijn kind?

Hoe zorg ik dat mijn kind zindelijk wordt?

Hoe pak ik eetproblemen aan?

Werken met pictogrammen. Hoe kan ik pictogrammen als visueel hulpmiddel inzetten?

Hoe kan ik agressie voorkomen en beheersen?

Aanmelding

Elke training duurt ongeveer twee uur, uitgezonderd de PCM Agressiemanagementtraining. Deze bestaat uit drie volledige cursusdagen.

Voor vragen over de cursussen kunt u een e-mail sturen naar info@raeger.nl.

Trainingen door Steunstichting Raeger

Vanuit de visie van Raeger vinden wij het belangrijk projecten en activiteiten voor kind én ouder te ontplooien die niet op een andere manier (via de reguliere zorg) gefinancierd kunnen worden. Daarom is sinds de start van Raeger Autismecentrum in 2011 een steunstichting in het leven geroepen. De Steunstichting Raeger initieert sponsorprojecten, verzorgt (ouder)trainingen of symposia en organiseert reizen voor ouders en kinderen.