Íeder kind kan zich ontwikkelen

Deze informatie is bedoeld voor ouders en hulpverleners. Raeger biedt behandeling en begeleiding. Onder behandeling verstaan we het aanleren van nieuwe vaardigheden en bij begeleiding gaat het om het herhalen van de aangeleerde vaardigheden. Voor een succesvolle behandeling is het erg belangrijk dat ouders achter de werkwijze staan, begrijpen wat er gebeurt en de principes ook in de thuissituatie zoveel mogelijk toepassen. Lees hier meer over ons aanbod.

We beschrijven hier voor welke kinderen Raeger bedoeld is, hoe de aanmeldprocedure eruit zien en of er wachtlijsten zijn.

Bent u geïnteresseerd hoe een dag er bij Raeger uitziet voor uw kind, klik dan hier.

De behandel- en begeleidingsstructuur van Raeger kenmerkt zich door het werken in kleine groepen. Binnen Raeger worden de kinderen geplaatst op een groep van circa zes kinderen. Omdat het leren van sociale vaardigheden één van de grootste uitdagingen is van kinderen met autisme, heeft deze groepsstructuur als grote voordeel dat er gelijk (indirect) gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden van de kinderen binnen een veilige en duidelijke context. Gedurende de dag worden zo veel mogelijk 1-op-1 momenten gecreëerd om te kunnen werken aan individuele vaardigheden. Wanneer het voor een kind nodig is om een bepaalde vaardigheid extra te oefenen, of wanneer de groepssetting het kind niet de randvoorwaarden kan bieden om deze vaardigheid te oefenen (bijvoorbeeld door te veel afleiding of prikkels), dan kan dit kind in aanmerking komen voor individuele begeleiding of behandeling. Het kind wordt een aantal keer per week uit de groep gehaald en in onze behandelruimte door middel van 1-op-1 sessies gestimuleerd in haar of zijn ontwikkeling.