ANBI

Raeger Autismecentrum wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder volgen de verplichte gegevens van Raeger Autismecentrum in een overzicht.

Raeger Autismecentrum
KvK nummer: 53107020
RSIN of fiscaal nummer: 850749566

Contactgegevens
Ed Pelsterpark 14
1087 EJ Amsterdam
Telefoon: 020-4166469
Email: info@raeger.nl

Raad van Toezicht

  • De heer Drs. Dowlatram (Ram) Ramlal (Voorzitter)
  • De heer Drs. Jan-Renger Harwig (tot 1 juli 2020)
  • De heer Drs. Jan de Hoog

Directie/bestuur
Mevrouw drs. Peggy-Ann Clarck BA, directeur/bestuurder

Doelstelling
Raeger Autismecentrum biedt behandeling en begeleiding aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of het vermoeden daarvan. Het gaat om kinderen vanaf drie jaar. Raeger werkt volgens de principes van Applied Behavior Analysis (ABA). De stichting heeft geen winstoogmerk. Het doel bij de behandeling en begeleiding is kinderen door te laten stromen naar een vorm van onderwijs of dagbesteding.

Beleid stichting
Nederland kent ruim 190.000 mensen met autisme. Raeger gelooft niet in uitsluiting, maar in insluiting of acceptatie. Wij zijn niet gericht op het verleden, maar op de toekomst. Wij geloven dat elk kind iets kan, mits adequate instrumenten worden ingezet. Door middel van deze instrumenten beoogt Raeger de algemene doelstelling te behalen, namelijk: uitstroom. Het uitstroomperspectief is verschillend. Het ene kind zal uitstromen naar een reguliere vorm van onderwijs. Voor het andere kind zal een passende vorm van dagbesteding het hoogst haalbare zijn.

Begeleiding omvat het oefenen en inslijpen van de in de behandeling aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. Bij begeleiding gaat het om het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid.

Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde en programmatische manier worden nagestreefd en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. De behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van verergering, waaronder het leren omgaan met (de gevolgen van) autisme.

Raeger behandelt en begeleidt op basis van indicaties die afgegeven worden door de gemeente of het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wij hebben op verschillende onderwerpen beleid geformuleerd: ontwikkeling van de organisatie, audits en controles, zorg en dienstverlening, vervoer, personeelszaken, financiën, marketing & pr, fondsen en sponsoring, externe contacten, veiligheid en duurzaamheid en ICT. Zo kent Raeger verschillende controles: HKZ (TÜV keurmerk), Agis en brandbeveiliging. Ook voert zij een deugdelijke en transparante administratie en zorgt zij voor een duurzaam personeelsbestand.

Beloningsbeleid
Het salaris van het bestuur en de medewerkers is volgens de richtlijnen van de CAO Gehandicaptenzorg.

Jaarrekening en directieverslag
Raeger Autismecentrum brengt jaarlijks een jaarrekening en een directieverslag uit. U kunt alle documenten opzoeken via jaarverslagenzorg.nl.

raeger-doneer-button-hart