Aanmeldprocedure

U kunt uw interesse in ons kenbaar maken door het contactformulier op de website in te vullen. Het kan ook zijn dat u door een organisatie naar ons wordt doorverwezen. Wij zullen in beide gevallen zo snel mogelijk een afspraak met u maken voor een oriënterend gesprek met een rondleiding.

Wilt u na dit gesprek dat uw kind bij Raeger wordt begeleid dan wel behandeld, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij u het aanmeldpakket in te vullen. Dit krijgt u mee bij het oriënterend gesprek of sturen wij u toe per post.

Tijdens het intakegesprek verzamelt Raeger alle benodigde documenten zoals een kopie van de zorgpas, een kopie van de identiteitskaart van uw kind. Indien van toepassing worden eventuele dossierstukken van voorgaande instanties door Raeger opgevraagd.

Het intakegesprek is bedoeld om uw vragen te beantwoorden, om een completer beeld van uw kind te krijgen en om wederzijdse verwachtingen uit te spreken.

Wat zijn de onderwerpen van het intakegesprek?

De volgende onderwerpen komen in het gesprek aan de orde:

  • De voorgeschiedenis van uw kind
  • Eerdere of nog lopende hulpverlening
  • De hulpvraag en uw verwachtingen ten aanzien van Raeger
  • Huidig niveau van functioneren van uw kind op verschillende ontwikkelgebieden, zoals taal, communicatie, sociaal en spel
  • De ABA-principes
  • Het dagprogramma
  • De verwachte participatie van beide ouders (volgen van oudertrainingen, betrokkenheid bij het opstellen van de leerdoelen, aanwezigheid bij informele bijeenkomsten zoals kerstborrel, meehelpen bij activiteiten)
  • Bekostiging van de zorg

Aanvragen van de indicatie

Hierna kunnen wij de indicatie aanvragen. Een IQ-test kan door een psycholoog van Raeger worden afgenomen. Zodra de indicatie binnen is, maakt Raeger het contract op en wordt deze door beide partijen getekend.