Aanbod

Raeger biedt iedere werkdag behandeling en begeleiding van 08.30 tot 15.30 uur. U kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie en advies. Ook als uw kind niet bij Raeger in zorg is. Hiernaast zijn er nog veel meer diensten waarvan u als ouder gebruik kunt maken. Hiermee willen we u helpen om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Welke diensten biedt Raeger nog meer aan?

 • Indicatie-aanvraag
 • Intelligentie-onderzoek
 • Individuele behandeling en begeleiding
 • Zwemmen
 • Training en begeleiding ouders
 • Hometraining
 • Begeleiding op school in de klas
 • NIEUW: PCM agressie- en preventietraining

 

Indicatie-aanvraag en intelligentie onderzoek

De begeleiding en behandeling die Raeger biedt, wordt geheel gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om in aanmerking te komen voor deze zorg moet een indicatie worden aangevraagd bij respectievelijk de gemeente of het CIZ. De zorgmanager van Raeger kan dit van u overnemen. Voor het maken van een aanvraag is o.a. een recent intelligentie-onderzoek nodig. Ook dit kan Raeger voor u verzorgen.

Individuele behandeling en begeleiding

Afhankelijk van de indicatie kunnen individuele uren ingezet worden. Er zijn bij Raeger spelkamers beschikbaar waar dit mogelijk is. Deze 1-op-1 sessies vinden plaats tijdens de reguliere begeleidingstijden. Hierbij worden de ABA-principes toegepast. De behandeling en begeleiding kan bestaan uit:

 • Individuele begeleiding door een psycholoog/orthopedagoog
 • Sport/bewegingstherapie
 • Muziektherapie

Afhankelijk van het zorgpakket van uw zorgverzekeraar. Kan ook zorg die betaald wordt uit de zorgverzekering van ouders bij Raeger worden ingezet. Raadpleeg hiervoor eerst de website van uw zorgverzekeraar. Denkt u hierbij aan:

 • Logopedie
 • Ergotherapie (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Fysiotherapie

 

Zwemmen

Zwemmen behoort eveneens tot de  mogelijkheden. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen gaan samen met de pedagogisch medewerkers naar het AGO-zwembad in Diemen. Dit draagt onder andere bij aan hun zelfredzaamheid.

Trainingen en begeleiding ouders

Het is zeer belangrijk dat ouders ook getraind en begeleid worden. Raeger verwacht van de ouders dat zij actieve deelnemers zijn van het team dat rondom hun kind staat. De onderstaande trainingen en begeleidingsvormen vinden allemaal bij Raeger plaats:

 • Ouderavonden (vier keer per jaar)
 • Ouderspreekuur
 • Oudertrainingen (o.a. basistraining `Wat is autisme?’)
 • IOT: Intensieve Ouder Training

 

Hometraining

Naast de trainingen bij Raeger, bieden wij ook intensieve training en begeleiding voor de ouders en het kind aan huis. Op deze manier kan het kind de aangeleerde vaardigheden ook in de thuissituatie toepassen.

 

 

Begeleiding op school

Soms hebben kinderen behoefte aan een steuntje in de rug om bijvoorbeeld vaardigheden te generaliseren of extra te oefenen in de klas. Raeger biedt deze ondersteuning. Wij hebben in Amsterdam verschillende samenwerkingspartners, waaronder een aantal clusterscholen. Eén daarvan is de Professor Waterink School, waar de expertise van Raeger wordt ingezet in de vorm van begeleiding in de klas.

NIEUW: PCM agressie- en preventietraining

Raeger biedt PCM agressie- en preventietrainingen voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme. Deze trainingen zijn gericht op de veiligheid van het kind, het voorkomen en reduceren van verwondingen en de-escaleren en voorkomen van agressief en explosief gedrag.